Vent venligst ...


Loading...

Opsætning i osCommerce

1. Information om betalingen i osCommerce

Du kan finde information om betalingen, når du finder ordren frem i administrationen til osCommerce ved at vælge Customers -> Orders. Klik på ordren, så vil du se betalingens ordre- og transaktionsnummer under Comments (se billede 1).


Betalingen har samme ordre- og transaktionsnummer i ePay som i osCommerce.

2. Indstillinger til ePays betalingsmodul i osCommerce

Indstilllingerne finder du i administrationen under Modules -> Payment. Klik på ePay-modulet, og vælg 'Edit' ude til højre.


Enabled

Her vælger du, om ePay skal være aktiv eller ej som betalingsform i din osCommerce-shop. Den skal som standard sættes til Enabled.

Sort order of display

Den rækkefølge, som ePays betalingsform præsenteres i for kunden, når denne skal betale. Vælges 1, vises ePay øverst.

New order status (when the payment is made)

Angiv den status, som en ordre skal have i systemet, efter den er betalt. Dette gør det muligt at kende forskel på ordrer, der er betalt, og ordrer, der ikke er betalt.

Payment zone

Her definerer du, hvilket land der skal kunne betale med denne betalingsform.

Merchant number

Det forretningsnummer, som du har modtaget af ePay. Det kan findes i ePay-administrationen under Indstillinger -> Betalingssystemet.

Instant capture

Aktiverer du instant capture, hæves betalingen øjeblikkeligt. Du må kun benytte det, hvis kunden får sin vare med det samme, som for eksempel ved downloads eller tjenester.

Group

I ePays administration kan du gruppere dine betalinger i forskellige grupper, og du kan endda begrænse adgangen for dine ePay-brugere til specifikke grupper. En gruppe er blot et navn/streng. Hvis du ikke vil bruge gruppering, skal feltet blot være tomt (standard).

MD5 key

Har du aktiveret MD5 i ePay, skal du her angive din hemmelige nøgle (den, du også har angivet i ePays administration). Det er vigtigt, at du angiver nøglerne helt nøjagtigt (også med store og små bogstaver), så de er ens begge steder.

Process payments from within the order administration of osCommerce (Remote API)

Hvis du vil behandle dine betalinger direkte fra ordreadministrationen i osCommerce, skal du aktivere denne funktion. Du kan så hæve, slette og kreditere betalinger direkte på den enkelte ordre i osCommerce.

Remote API password

Hvis du bruger et kodeord ved API i ePay-administrationen, skal du angive det samme kodeord her.

Auth Mail

Hvis du gerne vil modtage en e-mail, hver gang der gennemføres en betaling, skal du indtaste en e-mailadresse i dette felt. Har du flere modtagere, skal disse separeres med semikolon (;). Du efterlader blot feltet tomt, hvis du ikke ønsker at modtage e-mails.

Window state

Med window state kan du definere, hvordan betalingsvinduet vises for kunden. Du kan vælge mellem Overlay (et vindue, der åbner oven på hjemmesidens vindue) og Full screen. Som standard anbefaler vi Overlay, så kunden hele tiden kan se butikkens layout bag ved betalingsvinduet.

Add payment fee to the "order and invoice"

Ved at aktivere denne funktion, bliver der lagt en ekstra linje på kundens ordre og faktura, hvor transaktionsgebyret fremgår. Bemærk, at Transaction fee under Modules -> Order Total skal aktiveres, for at det fungerer korrekt.


Alle disse funktioner er indbygget i modulet til osCommerce. Du kan dog selv implementere alle de funktioner, vi tilbyder. Klik her for at se alle de tilgængelige parametre.

3. Opsætning af sprog

Du kan selv ændre eller tilføje et sprog i ePay-modulet.

Hvis du vil ændre et sprog, skal du gøre som følger:


Gå til mappen \includes\languages\english\modules\payment


Åbn filen epaywindow.php, og foretag de ændringer, du ønsker. Bemærk, at det kun er kolonnen til højre (det markerede område på billede 2 nedenfor), du må rette i for at ændre sproget. Hvis du retter i kolonnen til venstre, vil oversættelsen ikke fungere.


Hvis du i stedet vil tilføje et nyt sprog, skal du kopiere filen epaywindow.php til for eksempel \includes\languages\german\modules\payment


Åben filen \includes\languages\german\modules\payment\epaywindow.php. Nedenfor kan du se, hvordan den ser ud. Her ligger de sprogetiketter eller labels, der definerer sproget i betalingsmodulet. Lav dine ændringer i felterne til højre.


Vil du have dansk i hele osCommerce, skal du installere denne sprogpakke:

http://www.oscommerce.com/community/contributions,5684/category,7/

4. Behandling af betalinger i osCommerce

Med ePays betalingsmodul kan du behandle betalinger fra ordrebehandlingen i osCommerce. Dermed slipper du for bagefter at logge ind i ePay-administrationen og behandle betalinger.


For at behandle betalinger fra osCommerce-administrationen skal indstillingen Process payments from within the order administration of osCommerce sættes til Enabled.


I ePays administration hedder indstillingen API/Webservices og findes i venstremenuen. Bemærk, at når denne indstilling aktiveres i osCommerce, skal den IP-adresse, som osCommerce-systemet befinder sig på, opsættes i administrationen til ePay. Dette sker under API/Webservices -> Adgang.


Når ordren indlæses i osCommerce, henter osCommerce betalingsoplysningerne fra ePays system.


Her kan du se de oplysninger, der fremgår på betalingen i osCommerce:

 • Transaktionsstatus
 • Ordrenummer
 • Indløser
 • Valutakode
 • Eventuel delt betaling (split payment)
 • Eventuel 3D Secure
 • Eventuel beskrivelse
 • Eventuelt navn på kortholder
 • Autoriseret beløb samt tidspunkt
 • Hævet beløb samt tidspunkt
 • Krediteret beløb samt tidspunkt
 • Eventuel transaktionsgebyr


Når du skal hæve en transaktion, skal du finde ordren frem og klikke på 'handle payment'. Det står efter kreditkortnummeret. Angiv det beløb, som du ønsker at hæve, og tryk på knappen ’Capture’ (se billede 3).


Hvis du vil annullere ordren og slette beløbet, skal du trykke på ’Delete’.


Vil du kreditere et beløb, skal du angive beløbet, der skal refunderes, og trykke på ’Credit’.

5. Ændring af eksisterende osCommerce-filer

Når ePays betalingsmodul installeres, overskrives visse eksisterende osCommerce-filer. Hvis du allerede har foretaget ændringer i disse filer, bør du flette dem med filerne fra ePay-modulet.


Følgende osCommerce-filer bliver overskrevet af betalingsmodulet:

/account_history_info.php

/checkout_process.php

/admin/orders.php

/admin/invoice.php

/admin/packingslip.php

/admin/includes/languages/danish/orders.php

/admin/includes/languages/english/orders.php

/includes/classes/order.php


Tilføjelser fra betalingsmodulet er i ovenstående filer markeret ved:

// ———— ePay added start ———

og

// ———— ePay added end ———

6. Opgrader fra det gamle til det nye betalingsvindue

Bemærk: Gælder kun osCommerce version 2.3.
Afinstaller det gamle ePay-modul (version 2.2 og tidligere).

Installer det nye modul

Find følgende filer enkeltvis:

/account_history_info.php
/checkout_process.php
/admin/orders.php
/admin/invoice.php
/admin/packingslip.php
/admin/includes/languages/danish/orders.php
/admin/includes/languages/english/orders.php
/includes/classes/order.php

Fjern alle linjer mellem nedenstående kommentarer fra alle filerne.

// ———— ePay added start ——— 
og
// ———— ePay added end ———